Dopadové plochy pod naše ihriská

Dopadové plochy pod naše ihriská />

04.10.2016

Naša spoločnosť zabezpečuje na požiadanie aj realizácie dopadových plôch pod detské ihriská, resp. jednotlivé hracie prvky. V rámci našej ponuky sa snažíme  o výber hracích prvkov s výškou kritického pádu do 1m. Dôvodom je skutočnosť, že takého hracie prvky si nevyžadujú špeciálne dopadové plochy, ako podklad postačuje bežný udržiavaný trávnik. Z pohľadu objednávateľa sa väčšinou jedná o výraznú úsporu finančných prostriedkov, ktoré môžu byť následne investované do samotných hracích prvkov.

Hracie prvky s kritickou výškou pádu nad 1m si už vyžadujú realizáciu dopadových plôch. Zákazníkovi sa tu ponúka výber z viacerých možných materiálov čo sa týka ceny, životnosti, estetiky i údržby. Jedná sa o materiálové alternatívy ako sú piesok, štrková drť, štiepka alebo dopadová dlažba z gumy , umelý trávnik či zatrávňovacie rohože.

Pokládka samotnej dopadovej plochy si často vyžaduje (dopadová dlažba) terénne uprávy (znižovanie terénu), vytvorenie štvrkového lôžka v nadväznosti  na zabezpečenie cirkulácie vody, osadenie textílie proti prerastaniu vegetácie a gumených alebo betónových obrubníkov.

Pierez - dopadová dlažba

Prierez dopadovej plochy pryžové dlaždice

Tabuľa hrúbok dopadových plôch vo vzťahu ku kritickej výške pádu

Tabulka hrúbky dopadových plôch

Realizácie dopadových plôch z rôznych materiálov

Dopadová plocha štrk

575756_10151469800305852_2016390906_n

Dopadová plocha z pryžových dlaždíc

sp_a0946

Dopadová plocha umelý trávnik

salamandra 3 (2)

Salamadra 12 (2)