Audity detských ihrísk

Audity detských ihrísk />

Audity detských ihrísk

audit detského ihriska sa vykonáva najmä v prípade existujúcich detských ihrísk, pri ktorých si prevádzkovateľ chce nechať odborne overiť ich aktuálny stav. Jeho cieľom je hlavne zhodnotenie stavu a vhodnosti hracích prvkov a príslušnej dokumentácie. Výstupom z auditu je informácia o potrebe opravy a výmeny hracích prvkov a dopadových plôch.

Hracie prvky nesmú byť poškodené alebo výraznejšie opotrebované. Tiež musia byť navrhnuté a zkonštruované v zhode s normou EN 1176, čo je špeciálna norma pre detské ihriská určené na verejné použitie.

Súčasťou audity je aj dodržanie potrebného priestoru okolo hracích prvkov, takzvaných bezpečnostných zón a s tým súvisiacich vhodnýh dopadových plôch pod hracími prvkami v zmysle EN 1177.

K vykonaniu audity je potrebné pripraviť si kompletnú dokumentáciu k hracích prvkom (certifikáty, knihu údržby). Súčasťou kontroly dokumentácie je overenie si ,či sa na zariadeniach vykonávajú pravidelné kontroly alebo napríklad aj ,či je každý hracích prvkok označený príslušným identifikačným štítkom.

Výstupom z auditu je zväčša jednoduchý dokument s odporúčaniami na údržbu alebo výmenu zariadení, prípadne na doplnenie dokumentácie.

V prípade záujmu o vykonanie audit Vášho detského ihriská nás kedykoľvek kontaktujte na info@detiazahrada.sk  alebo telefonicky na 0948 093 693. Radi Vám poradíme ( prípadne vypracujeme cenovú ponuku), ktoré prvky treba iba opraviť a ktoré je treba už vymeniť, či sú pod hracích prvkami  osadené vhodné dopadové plochy a v akom stave máte potrebnú dokumentáciu.