Plánovanie a montáž záhradného ihriska

Plánovanie a montáž záhradného ihriska />

04.10.2016

V tomto článku by sme Vám, našim zákazníkom, radi priblížili niekoľko veľmi dôležitých vecí, ktoré je potrebné vedieť ešte pred samotnou kúpou detského ihriska, hojdačky, hracej veže či zostavy určenej do záhrady. Radi by sme zdôraznili, že v tomto článku sa budeme venovať iba záhradným hracím prvkom, pre verejné detské ihriská platia úplne iné rady a doporučenia.

Témy, ktorými sa budeme v tomto článku zaoberať sú nasledovné:

1. Priestor potrebný na osadenie záhradneho ihriska

2. Dopadová plocha pod ihrisko

3. Montáž a povrchová úprava záhradného ihriska

4. Drevo ako konštrukčný materiál záhradného ihriska

5. Zárúka a údržba záhradného ihriska

1. Priestor potrebný na osadenie záhradneho ihriska

Z hľadiska celkového potrebného priestoru k osadeniu hracej zostavy je nutné kalkulovať okrem samotného rozmeru zariadenia aj priestor navyše, ktorý zaberajú bezpečnostné zóny. Bezpečnostná zóna zvyčajne predstavuje priestor cca 2m od okraja zariadenia z každej strany. Napr. pokiaľ má hrací prvok rozmer 3x4m obdĺžnikového tvaru, je minimálny potrebný priestor vrátane bezpečnostných zón cca 7x8m. Jedná sa iba o orientačný, úkážkový príklad. Podstatné je to, že bezpečnostná zóna je 2m od okraja zariadenia a v tejto zóne sa nesmú nachádzať žiadne kry, stromy, zámková dlažba, obrubníky a pod.

Rozmery hracích prvkov nájdete vždy v popiskách k jednotlivým produktom, prípadne Vám ich zašleme na požiadanie. Pri výrobkoch Jungle Gym je možné rozmery naplánovať pomocou plánovača zostáv, ktorý nájdet tu:  Playground planner

Jungle Gym Cabin bezpečnostné zóny

2. Dopadová plocha pod ihrisko

Ako najbežnejší podklad sa pod záhradné ihriská  používa bežný udržiavaný trávnik ( osadenie na betón či asfalt je z hľadiska bezpečnosti neprípustné), čo je dostatočné aj z hľadiska bezpečnosti. Ďalšie možnosti sú dopadové plochy z kamienkov, štiepky, piesku, umelý trávnik či gumová dlažba Dopadové plochy pod ihriská Každý z uvedených podkladov má svoje plusy i mínusy. Faktom je, že každá realizácia dopadovej plochy predstavuje finančné náklady navyše a aj samotná realizácia je pomerne náročná. Kompromisom medzi cenou a náročnosťou realizácie sú napríklad zatrávňovacie dosky ako dopadová plocha pod ihrisko cez ktorú prerastá trávnik. Zatrávňovacie dosky

Čo je veľmi dôležité vedieť ešte pred osadením ihriska v priestore záhrady sú parametre a rozmiestnenie zavlažovacieho systému trávnika. V praxi to funguje prevažne tak, že je potrebná úrčitá asistencia zo strany inštalačnej firmy. Firma osádzajúca závlahový systém musí zadefinovať ,kde je možné osadenie hracej zostavy, resp. ako vyzerá štruktúra zavlažovacieho systému, aby pri kotvení ihriska neprišlo k jeho poškodeniu.

Tiež je potrebné uvedomiť si, že závlažovací systém by nemal striekať na samotné ihrisko. V praxi sa to väčšinou rieši znefunkčnením časti závlažovacieho systému v blízkosti hracej zostavy, aby časom neprichádzalo k zvýšenému opotrebovaniu drevených častí ihriska.

3. Montáž a povrchová úprava záhradného ihriska

Povrchové ochranné lakovanie

Samotný náter drevených častí ihriska doporučujeme robiť ešte pred montážou samotného ihriska. Na začiatok minimálne dvojvrstvovo a potom pravidelne podľa potreby. Pravidelným lakovaní si drevo dlhodobo zachová pekný vzhľad a požadované bezpečnotné parametre, hlavne čo sa týka statiky.

Doporučujeme vodouriediteľné farby, keďže sú nezávadné čo sa týka kontaktu s deťmi. Typ lazúr, ktoré používame my nájdet tu: Vzorkovník lazúr na drevo

Túto službu je možné objednať si za príplatok aj u nás.

Montáž záhradného ihriska

Súčasťou každej dodávky je montážny návod. Pri montáži je dôležité postupovať presne podľa manuálu výrobcu. Táto podmienka súvisí so zárukou na výrobok a aj s platnosťou certifikátu garantujúceho bezpečnosť výrobku. Jednoducho ihrisko musí byť zmontované presne v zmysle priloženého manuálu v opačnom prípade môže prísť k zrušeniu záruky zo strany výrobcu, resp. predajcu. To isté, samozrejme, platí aj o platnosti certifikátu bezpečnosti.

Okrem vyššie uvedeného doporučujeme podloženie nosných hranolov napríklad betónovými kockami alebo iným materiálom, aby časom neprichádzalo k nasávaniu vlhkosti v spodnej časti hracej zostavy a k následného odhnívaniu drevených častí hracieho prvku.

Kotvenie hracej zostvy je možné mokrým procesom (betónovaním) alebo iba formou " nabitia" kotiev do nespevneného povrchu. Z našej strany doporučujeme kotvenie nabíjacím spôsobom.

Montáž hracej veže alebo zostavy by mal zvládnuť priemerne technicky zdatný užívaľ ( okrem špecifických hracích zostáv-info na požiadanie). Vzor montážneho manuálu nájdete tu: Vzor montážneho manuálu Jungle Gym Villa (9,5 MB)

Túto službu je možné objednať si za príplatok aj u nás.

IMG_20160511_175334-1

4. Drevo ako konštrukčný materiál záhradného ihriska

Štandardne dodávané rezivo k detským ihriská určeným do záhrad je smrekové drevo. Pri väčšine záhradných ihrísk, napríklad aj značky Jungle Gym, na hranoloch a doskách nie sú predvŕtané otvory. Pri výrobkoch Jungle Gym sú potrebné vrtáky súčasťou balenia.

Občas sa stretávame s kritickými poznámkami ohľadom výskytu rôznych štruktúr na dreve, ktoré tvorí hlavnú súčasť materiálu celého ihriska. V tejto súvislosti je dôležité uvedomiť si, že štruktúry ako sú " uzle" , občasné praskliny, miestami hnedasté zafarbenie sú prirodzenou súčasťou dreva. Nemajú vplyv na jeho statické vlastnosti a ani na bezpečnosť statiky ihriska. Samozrejme, pokiaľ neprekročia tolerovanú mieru, platí to napríklad pre praskliny.

Tieto javy ihrisku z dreva dodávajú určitú krásu a jedinečnosť.

Veľmi dôležitá je pravidelná starostlivosť o drevo v podobe obnovovania povrchového náteru a tiež celková kontrola stavu reziva. Viac informácii o dreve nájdet tu: Prírodný materiál drevo

Prírodný materiál drevo

5. Zárúka a údržba záhradného ihriska

Záhradné ihriská v rámci našej ponuky nachádzajúce sa v kategórii  Detské ihriská do záhrady sú certifkované podľa normy EN 71 a sú určené na privátne - domáce použitie. Osadenie takýchto hracích prvkov nie je možné na verejných priestranstvách.

Napriek tomu aj ihriská v tejto katagórii sa spájajú s určitou zodpovednosťou zo strany ich užívateľa. Táto zodpovednosť spočíva hlavne v pravidelnej kontrole a údržbe záhradného ihriska. Viac informácii o pravidelnej kontrole, udržbe a bezpečnosti ihrísk Jungle Gym nájdete tu:  040_805_1611_Part-1_Safety-Instructions

Je veľmi dôležité ešte pred prvým použitím záhradného ihriska preštudovať si priložené bezpečnostné pokyny týkajúce sa pravidelnej kontroly, údržby a s tým súvisiacej bezpečnosti  detského ihriska.

Montáž záhradného ihriska v zmysle manuálu, jeho pravidelná údržba a kontrola, sú podmienkou záruky zo strany výrobcu, resp. predajcu a tiež podmienkou platnosti certifikátu EN 71. Je tiež veľmi dôležité vedieť, že hraciu zostavu nie je možné upravovať a meniť inak ako je uvedené v priloženej dokumentácii. To tiež platí pre doplnky ako sú hojdačky, laná, lezecké steny a pod.