Údržba a správa verejných detských ihrísk

Údržba a správa verejných detských ihrísk />

04.10.2016

Príručka pre majiteľov a prevádzkarov detských ihrísk na stiahnutie  (autor: slovenská obchodná inšpekcia)

Bezpečné ihrisko Príručka pre majiteľov a prevádzkovateľov ihrísk

Dokumentácia k údržbe a správe detských ihrísk pre verejné použitie na stiahnutie

FORMULÁR NA OZNÁMENIE PORUCHY

FORMULÁR O SPRÁVE A ÚDRŽBE

Prevádzková kontrola

Ročná kontrola

Zoznam hlásených porúch

Zoznam hlavných ročných kontrol

Zoznam údržby a opráv

Bežná vizuálna kontrola